top of page

BURUNDI : BUJUMBURA

Ecole secondaire : 

Direction pédagogique: Christine Mayon

christine.mayon@ecolebelgeburundi.org          00257-22-22-82-19

Ecole fondamentale :

Direction pédagogique: Philippe Simon 

philippe.simon@ecolebelgeburundi.org            00257-22-22-97-80

Responsable légal :

Gregory Kamberis                                               

gregory.kamberis@ecolebelgeburundi.org       00257-76-39-99-99

    

Contact :  

Adresse: boulevard du Japon 36 à Bujumbura - BURUNDI

B.P.591

info@ecolebelgeburundi.org  -        00257-22-22-82-19

www.ebburundi.org

bottom of page